Política de privacitat

El respecte a la privacitat de l'usuari i protecció de les seves dades de caràcter personal que puguin ser demanades a través dels formularis continguts en aquesta website són un dels objectius primordials per il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. (des d'ara,ILUSIONA) En respecte a la Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació: Informació que recopilem i la finalitat il·lusiona pot recopilar dades d'aquells usuaris que es posin en contacte a través delos formularis posats a la seva disposició a la web o mitjançant correu electrònic.

Les dades de caràcter personal que es recopilin a través d'aquests mitjans seran incorporades als nostres fitxers així com el seu tractament automatitzat, o no, amb la finalitat de poder gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu, recursos humans així com amb l'objecte de remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries. L'usuari consent expressament i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporats als nostres ficheros.Dichos fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Protecció de dades de caràcter personal Amb l'objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, Il·lusiona ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de les dades, el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Cessió de dades L'acceptació d'aquesta política implica que l'usuari expressament consenti que les dades que il·lusiona hagi pogut recopilar i inclosos en els fitxers esmentats siguin cedits o comunicats a les empreses associades del GRUP il·lusiona que apareixen referenciades a la pàgina web, així com a les altres empreses col·laboradores amb les mateixes finalitats per als quals han estat recollides. Xarxes Socials il·lusiona actualment està present en alguna de les principals xarxes socials: Facebook, refilo, Google +, YouTube i Pinterest. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les Dades abocaments en els seus perfils derivat dels amics, m'agrada, Els seguidors seguidors, comentaris ...

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on la Bolera està present, facultant a aquesta a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per poder informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Drets dels usuaris El consentiment atorgat pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal dirigint una comunicació per escrit a l'adreça:

C/ Modolell nº 50 baixos( 08021) Barcelona; o bé a través de correu electrònic central@ilusiona.comincluyendo en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte "PROTECCIÓ DE DADES - il·lusiona" Modificacions La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant ILUSIONAeste dret en exclusiva. Contacte amb il·lusiona Carrer Modolell, nombre 50, baixos Barcelona (08021) tel. 934.340.317 central@ilusiona.com