Avís Legal

En virtut del que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.ilusiona.com pertany, com a titular a:

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. (des d'ara, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS)

NIF: B-62.370.408

Calle Modolell, 50, Baixos

Barcelona (08021 – Barcelona)

www.ilusiona.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tom 33.043, foli 126, Full B-220.741, inscripció 1ª

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquesta lloc web es regirà per les presents condicions, incloent-se els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. Es por ello que desde ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS le rogamos que lea atentamente estas condiciones ya que contienen toda la información relativa a sus derechos y obligaciones.

Ha de saber que amb el mer accés a la lloc web ja se li considera com "usuari" de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-se li recomana no seguir fent ús de la lloc web. Cal destacar que l'accés a www.ilusiona.com és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS se reserva el derecho, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús de la lloc web.

així mateix, ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la lloc web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la website.

Podria passar que derivat de les modificacions en la lloc web descrites en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l'ús de la present lloc web, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic durant l'ús de la present lloc web, quedant prohibit l'ús amb finalitats il·lícites, enganyosos, malintencionados o lesivos para ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS o terceros. per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, intereses y/o derechos de ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS y/o terceros o dañe, inutilitzi o sobrecarregui la lloc web. així mateix, se d'accedir, utilizar y/o manipular los datos de ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS.

El usuario se compromete a facilitar información veraz a través de las comunicaciones con ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS, constituint-se com únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tanto a ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS como a terceros.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS adopta las medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus. no obstant això, se debe tener en cuenta que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos no son enteramente fiables por lo que ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que pudieran incidir en los sistemas informáticos, documents i / o fitxers de l'usuari. Rogamos a los usuarios que se abstengan de introducir o difundir en la red virus informáticos o sistemas físicos o lógicos que puedan provocar daños a ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS o terceros.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS se reserva el derecho a emprender las acciones legales necesarias en defensa de sus intereses o suspender temporalmente, i sense previ avís, l'accessibilitat a la lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat Intel·lectual i Industrial. enllaços d'entrada d'admissió / hipervincles

Permís per reproduir fotografies

els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en la lloc web son propiedad de ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la lloc web o en cualquier red social donde ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS esté presente, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present lloc web, així com cap dels seus continguts, salvo autorización expresa y por escrito de ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS. sense perjudici, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la lloc web per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservándose ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS el derecho a solicitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a la lloc web. Les condicions són:

  • Serà un dret revocable i no exclusiu.
  • No podrá dar a entender que ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS recomienda dicho sitio web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
  • No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscè, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.
  • L'enllaç d'adreçar a la lloc web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la lloc web.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS no puede controlar la información, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la lloc web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS es una marca registrada, y está prohibida su reproducción, imitació, utilización o inserción de estas marcas sin nuestra debida autorización.

Responsabilitat de l'empresa

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS no se hace responsable de los problemas resultantes del mal funcionamiento o uso de versiones no optimizadas de cualquier tipo de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la lloc web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. per tant, ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS no se responsabiliza de las consecuencias que pudiera ocasionar dicho uso o acceso a la información y únicamente procederá a la eliminación, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS no responderá de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que se ocasionaren al sistema informático del usuario, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omisiones o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico motivados por causas ajenas a ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS.

Normes d'Ús de la pestanya Notícies

En la sección Noticias se informa sobre novedades, serveis oferts, datos de interés y cualquier información general relacionada con el ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS. la present lloc web no ofrece la posibilidad de participar a los usuarios con sus comentarios en las entradas publicadas por ILUSIONA GESTIÓN DE NEGOCIOS en la sección Noticias.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través dicha página web se regirán por la legislación española.

Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web o con dichos contratos será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

Si usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la legislación vigente.

darrera modificació: 2 de març de 2021

Text legal desenvolupat per:

Àrea Digital Advocats, S.L.P.

adabogados.net